Обложка - 4  (63)

Номер журнала: 4 (63) ' 2013

Разделы: Актуальная тема | страницы: 7-11
Молекулярно-генетичні аспекти формування резистентності мікобактерій туберкульозу

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Разделы: Актуальная тема | страницы: 12-19
Кір у дітей

О.В. Виговська, к.м.н., С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, зав. кафедри, І.В. Шпак, к.м.н., доцент, О.В. Корбут, к.м.н., доцент, О.О. Воронов, к.м.н., В.М. Весна кафедра дитячих інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Разделы: Обзор | страницы: 20-25
Регуляторные клетки иммунной системы и их участие в воспалительных и аутоиммунных заболеваниях

А.Г. Дьяченко, д.м.н., профессор Сумской государственный университет, П.А. Дьяченко, к.м.н. ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины», г. Киев

Разделы: Обзор | страницы: 26-31
Исследование микрофлоры полости рта и оценка местного иммунитета

И.В. Евстигнеев, к.м.н. кафедра госпитальной терапии № 2 с курсом клинической иммунологии и аллергологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 35-39
Глазные формы токсоплазмоза у детей

О.В. Выговская, к.м.н., Л.А. Палатная, к.м.н., доцент, С.А. Крамарев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой кафедра детских инфекционных болезней Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, А.И. Марков, Е.Л. Нестерец, главный специалист отдела организации медицинской помощи детям МЗ Украины, Т.Н. Каминская, к.м.н., главный врач, И.Г. Бодакина Городская клиническая инфекционная больница, г. Киев

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 40-42
Дисфункция пищеварительного тракта и интоксикационный синдром: причина или мишень?

О.Ф. Билонько Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: На границе специальностей | страницы: 43-46
Рідкісний первинний імунодефіцит у дітей – автоімунний лімфопроліферативний синдром

О.М. Охотнікова1, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 1, Ю.І. Гладуш2, к.м.н., генеральний директор, Т.П. Іванова2, О.В. Поночевна1, О.І. Усова1, О.Ф. Зарудня2, О.В. Шарікадзе1, І.Ю. Каструбіна1 1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

Разделы: На границе специальностей | страницы: 47-50
Клініко-морфологічні особливості синдрому Незелофа

О.С. Онофрійчук, к.м.н., доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: На границе специальностей | страницы: 51-56
Маски ревматичних хвороб у дітей як прояви первинних імунодефіцитів (клінічні випадки)

О.А. Ошлянська, д.м.н. відділення хвороб сполучної тканини у дітей, Л.Б. Петренко, к.м.н., зав. клініко-діагностичного відділення дитячих клінік ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ

Разделы: Оригинальные исследования | страницы: 57-59
Клінічні і серологічні аспекти хвороби Лайма

Г.В. Бацюра кафедра інфекційних хвороб ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України», м. Сімферополь

Разделы: Оригинальные исследования | страницы: 60-63
Антитіла до субодиниць дифтерійного токсину при дифтерійній інфекції у дітей

О.Р. Буц, С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, зав. кафедри, О.В. Виговська, к.м.н., В.В. Євтушенко, к.м.н. кафедра дитячих інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Д.В. Колибо, к.м.н., С.І. Романюк, к.м.н. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 64-66
Терапевтична ефективність ліпосомальної форми рекомбінантного α-2b-інтерферону у хворих на гепатит, асоційований з TTV-інфекцією

В.М. Юрлов, П.М. Писковацький, В.П. Пісковацька кафедра внутрішньої медицини № 4 Одеський національний медичний університет, Медичний центр «Сімейний лікар», м. Одеса

Разделы: Конкурс | страницы: 70-72
Експериментальне підтвердження ефективності алерген-специфічної імунотерапії

Д.І. Заболотний, д.м.н., професор, чл.-кор. НАМНУ, зав. відділом запальних захворювань ЛОР-органів, директор, І.В. Гогунська, д.м.н., О.Ф. Мельников, д.м.н., професор, зав. лабораторії патофізіології та імунології Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМНУ, Б.М. Пухлик, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, президент Асоціації алергологів України Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Конкурс | страницы: 73-74
Алергія та алерген-специфічна імунотерапія

І.В. Корицька, к.м.н., доцент кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология