Обложка - 5  (44)

Номер журнала: 5 (44) ' 2011

Разделы: Актуальная тема | страницы: 5-18
Эшерихиозы

В.П. Малый, д.м.н., профессор,зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Разделы: Актуальная тема | страницы: 19-22
Острые риносинуситы купального сезона: этиопатогенез, подходы к диагностике и лечению

С.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, А.П. Щелкунов кафедра оториноларингологии Одесский национальный медицинский университет, О.Ф. Мельников, д.м.н., профессор ГУ «Киевский институт отоларингологии имени А.И. Коломийченко АМН Украины»

Разделы: Актуальная тема | страницы: 23-24
Анализ заболеваемости гриппом в сезон 2010-2011 гг. и штаммы вируса, актуальные для сезона 2011-2012 гг.
Разделы: Лекция | страницы: 26-28
Иммунный ответ на HSV-инфекцию и причины персистенции вируса

П.А. Дьяченко, к.м.н. ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского АМН Украины», г. Киев, А.Г. Дьяченко, д.м.н., профессор Сумской государственный университет

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 29-32
Дисбактеріоз кишківника у дітей: проблемні питання, сучасні методи діагностики

І.І. Незгода, д.м.н., професор, О.М. Науменко кафедра дитячих інфекційних хвороб Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Рекомендации | страницы: 33-40
Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса человека 6 типа Методические рекомендации

В.Е. Казмирчук, д.м.н., профессор, директор, Д.В. Мальцев, к.м.н., зам. директора Институт иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Разделы: Оригинальные исследования | страницы: 44-51
Методологічний підхід до діагностики вторинного імунодефіциту у дітей, які народилися від батьків, що зазнали радіоактивного опромінення, і мешкають у забрудненій радіонуклідами місцевості

Н.В. Бєляєва, д.м.н. відділ клінічної імунології, Л.А. Ляшенко, к.б.н., виконавчий директор Міжнародної асоціації екологічної медицини (МАЕМ) Інститут клінічної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Разделы: Оригинальные исследования | страницы: 52-54
Генетичний поліморфізм Toll-подібного рецептора 4 у дітей з атопічною бронхіальною астмою

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 2, І.П. Кайдашев, д.м.н., професор, Ю.О. Вовк, О.Я. Ткаченко, к.м.н., О.А. Шликова, к.м.н., О.В. Ізмайлова ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 58-61
Динаміка рівнів цитокінів у хворих на поліноз під впливом різної кількості курсів АСІТ

Є.М. Дитятківська, к.м.н., головний алерголог м. Дніпропетровськ Дніпропетровський міський алергологічний центр (Міська клінічна лікарня № 7)

Разделы: Анонс | страницы: 2
«Регіональні підходи до оптимізації дерматовенерологічної допомоги в Україні» м. Полтава 12-13 жовтня 2011 р.
Разделы: Анонс |
XV з’їзді Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів імені Д.К. Заболотного, 23-25 листопада 2011 р. м. Харків
Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология