Обложка - 2  (41)

Номер журнала: 2 (41) ' 2011

Разделы: Актуальная тема | страницы: 5-6
Професору Георгію Миколайовичу Дранніку – 70 років!
Разделы: Актуальная тема | страницы: 7-8
Резолюція

Міжнародної науково-практичної конференції «Імунотерапія, імунопрофілактика: реалії та перспективи», присвяченої 100-річчю від дня народження професора С.М. Мартиніва (Різдвяні читання), яка відбулася 2-3 грудня 2010 р. у м. Львів

Разделы: Актуальная тема | страницы: 9-10
Звіт про роботу Регіональної науково-практичної школи дерматовенерологів (1-2 березня 2011 р., м. Київ)
Разделы: Актуальная тема | страницы: 11-15
Роль комбінованих вакцин у забезпеченні дотримання Календаря профілактичних щеплень в Україні

С.М. Платов, зав. cектора імунопрофілактики Департаменту організації сан.-епід. нагляду МОЗ України,О.О. Заглада, О.А. Мендрік Школа охорони здоров’я Національного університету«Києво-Могилянська Академія»

Разделы: Обзор | страницы: 16-24
Болезнь Такаясу (неспецифический аортоартериит) – фатальный системный васкулит у детей

Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии № 1, Е.В. Поночевная Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Ю.И. Гладуш, генеральный директор, Т.П. Иванова, О.Н. Грищенко, Л.В. Семененко Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев, Н.Н. Руденко, Е.Б. Ершова, Т.А. Яблонская Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии (ГУ «НПМЦДКК»)

Разделы: Обзор | страницы: 25-29
Роль основних представників TORCH-комплексу в розвитку перинатальної патології

Л.М. Вовк, к.м.н. ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Рекомендации | страницы: 30-36
Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна – Барр вирусом (вирусом герпеса человека 4 типа) Методические рекомендации

В.Е. Казмирчук, д.м.н., профессор, директор, Д.В. Мальцев, к.м.н., зам. директора Институт иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 38-40
Актуальні питання хронічних обструктивних захворювань легень
(огляд літератури та власні спостереження)

П.М. Ляшук, к.м.н., доцент, Г.Д. Коваль, к.м.н., доцент,Р.П. Ляшук, к.м.н., доценткафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергологіїБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 42-46
Патогенетичні особливості перебігу позагоспітальної пневмонії у пацієнтів старших вікових груп, можливості антимікробної терапії респіраторними фторхінолонами

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворобБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Разделы: Записки клинициста | страницы: 47-54
Клінічна імунологія – практичній медицині

А.М. Гаврилюк, к.б.н., доцент кафедра клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Клинический случай | страницы: 56-58
Антибиотикассоциированная диарея: проблемы диагностики

И.А. Анастасий, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, Д.Н. Дударь инфекционное отделение Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киевская городская клиническая больница № 9

Разделы: Клинический случай | страницы: 59-60
Серозный менингит как редкая форма внепеченочных проявлений хронического вирусного гепатита C

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, П.В. Нартов, к.м.н., доцент кафедра инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 61-63
Особливості імунозапальних реакцій під час загострення хронічного обструктивного захворювання легенів

О.Р. Панасюкова, к.м.н., Л.П. Кадан, к.б.н., К.Ф. Чернушенко, д.м.н., проф., О.М. Рекалова, д.м.н., В.М. Петішкіна, І.М. Іллєнко, к.м.н., О.І. Шпак, к.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., І.А. Козачук, к.м.н., В.В. Поліщук, к.м.н., М.І. Кулик ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»

Разделы: Анонс |
«Діагностика і лікування хронічних захворювань ЛОР-органів», 16-17 травня 2011 р. м. Одеса
Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология