Обложка - 7  (36)

Номер журнала: 7 (36) ' 2010

Разделы: Обзор | страницы: 5-9
Хвороба Стілла у дітей

Я.Є. Бойко, к.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, КЗ Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»

Разделы: Обзор | страницы: 10-13
Роль парвовірусної В19-інфекції в розвитку патології вагітності та плода/новонародженого (огляд літератури)

Л.М. Вовк, к.м.н.,кафедра інфекційних хворобНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця

Разделы: Обзор | страницы: 14-30
Общая характеристика острых кишечных инфекций

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Разделы: Обзор | страницы: 14-30
Общая характеристика острых кишечных инфекций
Продолжение

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Разделы: Актуальная тема | страницы: 32-36
Сезонна алергія в м. Запоріжжя: взаємозв’язки клініко-імунологічних змін і аеробіологічної ситуації

С.М. Недельська, д.м.н., професор, зав. кафедри, зав. відділення алергології 5-ї Міської дитячої лікарні, м. Запоріжжя,Д.О. Ярцева, О.Д. Кузнєцова, Т.Г. Бессікало, к.м.н., І.В. Солодова, к.м.н., доцент, В.І. Мазур, к.м.н., доценткафедра факультетської педіатрії Запорізький державний медичний університет

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 38-43
Роль специфической иммунотерапии в лечении аллергических заболеваний и успехи перорального метода

Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом аллергологии и иммунологии Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, президент Ассоциации аллергологов Украины, А.Т. Кязимова, кафедра пропедевтики внутренних болезней–II Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

Разделы: Рекомендации | страницы: 44-55
Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой (Global Initiative for Asthma, GINA), пересмотр 2009 г.

Продолжение. Начало – в № 4, 5-6 2010

Разделы: Рекомендации | страницы: 44-55
Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой (Global Initiative for Asthma, GINA), пересмотр 2009 г.

Продолжение. Начало – в № 4, 5-6 2010

Разделы: Клинический случай | страницы: 56-57
Клінічний випадок токсокарозу як етіологічного чинника токсико-алергійного гепатиту

О.В. Кулєш, інфекційне відділення Київської міської клінічної лікарні № 15, Х.О. Пронюк, кафедра інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 58-61
C-реактивний білок: діагностичні та прогностичні перспективи визначення в плазмі/сироватці крові й інших біологічних рідинах організму

Л.В. Глушко, д.м.н., професор, зав. кафедри, Н.М. Коваль, д.м.н., професор кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, Н.М. Павелко кафедра терапевтичної стоматології Івано-Франківський національний медичний університет

Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология