Обложка - 1  (30)

Номер журнала: 1 (30) ' 2010

Разделы: Исследованиями доказано |
Імунологічні особливості токсокарозу

О.Б. Ворожбит, Р.Ю. ГрицкоЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Разделы: Точка зрения |
Внебольничная пневмония: ключи к пониманию тактики ведения и безуспешной антибактериальной терапии

Э.М. Ходош, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, председатель Харьковского респираторного сообщества

Разделы: Лекция |
Иммунокомплексные проявления лекарственной аллергии

С.В. Зайков, д.м.н.,профессор кафедры фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии,Э.Н. Дмитриева, ассистент кафедры Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Обзор |
Фунгальна алергія (частина 1)
Респіраторні мікоалергози: особливості бронхіальної астми з мікогенною сенсибілізацією

О.Я. Дзюблик, д.м.н., заслужений лікар України, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, зав. відділенням технологій лікування НЗЛ ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»,С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,П.В. Гришило, к.м.н., доцент кафедри сімейної медицини с поліклінічною підготовкою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, зав. відділенням алергології, Клінічна лікарня № 8, Міський алергологічний центр,А.П. Гришило, к.м.н., зав. відділенням НЗЛ у хворих на туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»

Разделы: Обзор |
Современные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов

Д.В. Мальцев, к.м.н., зам. директораИнститута иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Разделы: Взгляд специалиста |
Гострий середній отит у дітей

С.Б. Безшапочний, д.м.н., професор,зав. кафедри оториноларингології, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії хірургії голови-шиї,головний ринолог України,В.В. Лобурець, к.м.н., доцентВищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Разделы: Актуальная тема |
Звіт про роботу міжрегіональної конференції оториноларингологів України «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» (4 грудня 2009 р., м. Миргород)
Разделы: Записки клинициста |
Первый в Украине мастер-класс «Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека»
Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология