Обложка - 9  (28)

Номер журнала: 9 (28) ' 2009

Разделы: Записки клинициста |
Український досвід застосування імунотерапевтичних препаратів у контексті світових тенденцій

Г.М. Гаврилюк, к.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Исследованиями доказано |
Протипухлинна глікопептидна вакцина: від експерименту до клініки

В.С. Мосієнко, д.м.н., професор, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій, провідний науковий співробітник, Ю.В. Яніш, к.б.н., ст. наук. співробітник, В.В. Козак, к.б.н., ст. наук. співробітник, О.В. Карнаушенко, провідний інженер, О.В. Мазур, провідний інженер, В.О. Міліневська, провідний інженер, А.В. Вербиненко, провідний інженер, В.О. Шляховенко, д.м.н., професор, зав. відділом ензимології пухлин Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України

Разделы: Книжная полка |
Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды
Разделы: Работа над ошибками |
Анализ историй болезни детей, умерших от менингококковой инфекции в Украине в 2008 г.

С.А. Крамарев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских инфекционных болезней Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Р.А. Моисеенко, начальник В.Б. Педан, зам. начальника Управление организации медицинской помощи детям и матерям МЗ Украины Л.А. Палатная, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций А.Р. Буц, к.м.н., О.В. Выговская, к.м.н., А.А. Воронов, к.м.н., В.В. Евтушенко, к.м.н., Л.В. Закордонец, к.м.н., ассистенты кафедры детских инфекций Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Разделы: Клинический случай |
Синдром Вернера – Моррісона

Я. Романишин, асистент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, дитячий імунолог, Я. Возниця, к.м.н., зав. педіатричним відділенням, Л. Бобер, к.м.н., керівник Центру надання медичної допомоги хворим на муковісцидоз, І. Щуровська, зав. відділенням анестезіології та реанімації, І. Лукавецький, зав. хірургічним відділенням, Б. Романишин, дитячий хірург Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня

Разделы: Клинический случай |
Ревматична пневмонія в дитячому віці

О.М. Охотнікова, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 1, О.В. Шарикадзе, к.м.н.Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Разделы: Рекомендации |
Нові можливості лікування та профілактики патологічних станів жіночих геніталій, асоційованих з вірусом папіломи людини
Закінчення. Початок у номері 8 (27)/2009

І.І. Хаща, д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології медичного факультету,Ю.В. Андрашко, д.м.н., професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ВІЛ-інфекції, патоморфології та фтизіатрії медичного факультету Ужгородський національний університет

Разделы: Актуальная тема |
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внесок українських учених у здобутки світової дерматовенерології» (27-28 жовтня 2009 р., м. Київ)
Разделы: Актуальная тема |
Резолюція ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» (29-30 жовтня 2009 р., м. Київ)
Разделы: Актуальная тема |
Пандемия гриппа: что делать? (комментарии специалистов)
Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология