Раздел: Обзор

Статьи: 131 – 140 из 248
Сортировать по:
Бронхиальная астма и фенотипы свистящих хрипов у детей

Т.Р. Уманец, к.м.н., доцент, главный детский аллерголог МЗ Украины,В.Ф. Лапшин, д.м.н., профессоротделение проблем аллергии и иммунореабилитации детейГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины»

Ефективність специфічної імунотерапії при алергійних захворюваннях органів дихання з позиції доказової медицини

Б.М. Пухлик, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, головний алерголог МОЗ УкраїниВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,І.В. Гогунська, к.м.н. Центр алергійних захворювань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України», І.В. Корицька, О.К. ЯковенкоВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Фунгальна алергія (Частина 2)
Алергійний бронхопульмональний мікоз

О.Я. Дзюблик, д.м.н., заслужений лікар України, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, зав. відділенням технологій лікування НЗЛ ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»,С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,П.В. Гришило, к.м.н., доцент кафедри сімейної медицини с поліклінічною підготовкою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, А.П. Гришило, к.м.н., зав. відділенням НЗЛ у хворих на туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»

Контактні дерматити – хвороби цивілізації

С.В. Возіанова, д.м.н.кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Современные аспекты лечения урогенитального хламидиоза

Ю.В. Щербакова, к.м.н., младший научный сотрудникГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины»,г. Харьков

Современные аспекты этиопатогенеза и терапии атопического дерматита

Е.С. Шмельковакафедра дерматовенерологииХарьковской медицинской академии последипломного образования

Сучасний погляд на етіологію і патогенез себорейного дерматиту (огляд)

К.О. Бардова, к.м.н., асистент кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Термальная дерматология

И.А. Маштакова, к.м.н., научный сотрудник отдела дерматологии,инфекционных и паразитарных заболеваний кожиГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины», г. Харьков

Современные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов

Д.В. Мальцев, к.м.н., зам. директораИнститута иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Фунгальна алергія (частина 1)
Респіраторні мікоалергози: особливості бронхіальної астми з мікогенною сенсибілізацією

О.Я. Дзюблик, д.м.н., заслужений лікар України, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, зав. відділенням технологій лікування НЗЛ ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»,С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,П.В. Гришило, к.м.н., доцент кафедри сімейної медицини с поліклінічною підготовкою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, зав. відділенням алергології, Клінічна лікарня № 8, Міський алергологічний центр,А.П. Гришило, к.м.н., зав. відділенням НЗЛ у хворих на туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология