Раздел: Обзор

Статьи: 111 – 120 из 248
Сортировать по:
Перспективы молекулярно-генетических подходов к лечению хламидийных инфекций

Г.И. Мавров, д.м.н., профессор, директор ГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины», зав. кафедрой дерматовенерологии Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины, эксперт ВОЗ по проблемам ИППП

Общая характеристика острых кишечных инфекций

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Общая характеристика острых кишечных инфекций
Продолжение

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковская медицинская академия последипломного образования

Роль парвовірусної В19-інфекції в розвитку патології вагітності та плода/новонародженого (огляд літератури)

Л.М. Вовк, к.м.н.,кафедра інфекційних хворобНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця

Хвороба Стілла у дітей

Я.Є. Бойко, к.м.н., доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, КЗ Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»

Интерстициальные заболевания легких у детей

Е.А. Рига, к.м.н., доцент кафедры педиатрии № 1 и неонатологии Харьковский национальный медицинский университет

Поражения легких в период пандемии свиного гриппа А(H1N1) 2009-2010 гг.

Е.М. Рекалова, д.м.н., зав. лабораторией клинической иммунологии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины»

Особенности течения тропической малярии, ее осложнений и их лечение

А.В. Шкурба, д.м.н., П.А. Овчаренко, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Таємнича хвороба Моргелонів

М.А. Андрейчин, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, чл.-кор. НАМН України, В.В. Бігуняк, д.м.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, В.В. Дем’яненко, к.м.н., доцент Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Фунгальна алергія: ефективність специфічної імунотерапії грибковими алергенами

О.Я. Дзюблик, д.м.н., заслужений лікар України, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, зав. відділенням технологій лікування НЗЛ ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України», С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, П.В. Гришило, к.м.н., доцент кафедри поліклінічної допомоги та сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, А.П. Гришило, к.м.н., зав. відділенням НЗЛ у хворих на туберкульоз ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України»

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология