Раздел: Обзор

Статьи: 1 – 10 из 246
Сортировать по:
Мукозний імунітет і транслокація бактерій

А.Г. Дьяченко, д.м.н., професор К.М. Горобченко, Сумський державний університет

Пневмонії: сучасний погляд на стару проблему з позиції реалій сьогодення

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології. ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Єрсиніоз

В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб. Харківська медична академія післядипломної освіти

Современные стандарты терапии инвазивных микозов у пациентов с онкогематологическими заболеваниями

Е.С. Филоненко, врач-гематолог, отделение онкогематологии, И.А. Крячок, д.м.н., профессор, зав. н/и отделением химиотерапии гемобластозов и адъювантных методов лечения. Национальный институт рака, г. Киев

Епідеміологічні аспекти соціально значущих інфекцій

Т.А. Сергеєва, д.м.н., Ю.В. Круглов, к.м.н., О.В. Максименок, к.біол.н., О.М. Кислих, В.А. Марциновська, к.м.н. лабораторія епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Лечение инфекционных осложнений у онкологических пациентов на фоне нейтропении, индуцированной противоопухолевой терапией. Концепция фебрильной нейтропении

Е.В. Кущевой, гематолог, И.А. Крячок, д.м.н., профессор, руководитель, Е.С. Филоненко, онколог отдел химиотерапии гемобластозов, Т.В. Кадникова, зав. отделением онкогематологии Национальный институт рака

Иммунологические аспекты расстройств аутистического спектра у детей

Д.В. Мальцев, к.м.н., зав. лаборатории иммунологии и молекулярной биологии, И.И. Солонько, Е.И. Сидоренко, И.Н. Рыжко, П.А. Черновол НИИ экспериментальной и клинической медицины Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца

Пимекролимус в лечении иммуноопосредованных дерматозов: применение off-label

Л.А. Болотная, д.м.н, профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии. Харьковская медицинская академия последипломного образования

Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування

Д.В. Мальцев, к.м.н., зав. лабораторії імунології та молекулярної біології Інституту експериментальної і клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Оптимізація терапії ХОЗЛ з урахуванням клінічного фенотипу

О.С. Толох, зав. 2-го діагностичного відділення, Н.Д. Рудницька, к.м.н., доцент, У.Б. Чуловська, к.м.н., доцент, Х.І. Вольницька. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» 

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология