Раздел: Взгляд специалиста

Статьи: 131 – 140 из 211
Сортировать по:
Роль специфической иммунотерапии в лечении аллергических заболеваний и успехи перорального метода

Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом аллергологии и иммунологии Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, президент Ассоциации аллергологов Украины, А.Т. Кязимова, кафедра пропедевтики внутренних болезней–II Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

Иммунотерапия простудных заболеваний дыхательных путей как профилактика обострений бронхиальной астмы

Р.М. Алешина, д.м.н. кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования Луганский государственный медицинскийуниверситет

Нове в діагностиці та лікуванні бронхіальної астми у дітей: практичний підхід до прочитання найсучасніших міжнародних узгоджувальних документів

Л.В. Беш, д.м.н, професор кафедри факультетської госпітальної педіатрії Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр

Особливості прогресування системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легенів пацієнтів похилого та старечого віку

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворобБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Гематологічні прояви ВІЛ-інфекції

І.В. Євстигнєєв, к.м.н., Л.А. Пісоцька, д.м.н., доцент кафедри госпітальної терапії № 2 Дніпропетровська державна медична академія

Аллергические заболевания и беременность

Р.М. Алешина, д.м.н. кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования, Луганского государственного медицинского университета

Полиомиелит: современные проблемы

В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования

Можливості діагностики порушень клітинної ланки імунної системи при туберкульозі легенів

С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, А.Є. Богомолов Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Імунопатогенетичні ланки формування сезонної алергії

С.М. Недельська, д.м.н, професор, зав. кафедри факультетської педіатрії,О.Д. Кузнєцова Запорізький державний медичний університет

Астматичний стан, майже фатальна астма, або гострий тяжкий перебіг бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання: сучасний стан проблеми та підходи до лікування

О.М. Радченко, д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология