Раздел: Взгляд специалиста

Статьи: 121 – 130 из 211
Сортировать по:
Актуальні питання хронічних обструктивних захворювань легень
(огляд літератури та власні спостереження)

П.М. Ляшук, к.м.н., доцент, Г.Д. Коваль, к.м.н., доцент,Р.П. Ляшук, к.м.н., доценткафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергологіїБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Патогенетичні особливості перебігу позагоспітальної пневмонії у пацієнтів старших вікових груп, можливості антимікробної терапії респіраторними фторхінолонами

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворобБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Cовременные подходы в комплексном лечении пациентов с демодикозом и розовыми угрями

Б.Г. Коган, д.м.н., профессор, Д.Я. Головченко, к.м.н., доцент кафедра дерматологии и венерологии Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Папилломавирусная генитальная инфекция: современные методы диагностики и лечения

Р.Л. Степаненко, к.м.н., Т.С. Коновалова, к.м.н.кафедра дерматологии и венерологииНациональный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Профіль безпечності топічних глюкокортикостероїдів: аналіз наукової інформації з позиції доказової медицини

В.І. Степаненко, д.м.н., професор, зав. кафедри дерматології та венерології Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, О.Ю. Туркевич, к.м.н., доцент, О.О. Сизон, к.м.н., доцент кафедра терапії №2 та дерматології, венерології ФПДО Львівський національний медичний університет імені Данили Галицького О.В. Горбенко ДУ "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Дифференцированный подход к уходу за волосистой частью головы у больных хроническими дерматозами

Е.А. Бардова, к.м.н. кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Особливості лікування псоріатичної хвороби на сучасному етапі

Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., професор, зав. відділом, І.О. Олійник, д.м.н. відділ дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Пойкилодермии

Е.Н. Михнева, к.м.н. кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Автоімунні ускладнення гемофілії: наявні та очікувані форми

О.В. Стасишин, к.м.н. ДУ «Інститут трансфузіології та патології крові АМН України», С.В. Верьовка, д.біол.н. ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка АМН України», Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

Особенности клинического течения и тактика лечения ожогов при контакте с борщевиком у детей

А.В. Мазулов, Винницкая детская областная клиническая больница, А.В. Катилов, к.м.н., главный детский пульмонолог Винницкой области, Д.В. Дмитриев, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология