Раздел: Клинический случай

Статьи: 31 – 40 из 74
Сортировать по:
Тяжелый комбинированный иммунодефицит (T–B–NK+) у ребенка первых месяцев жизни

Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии № 1, Ю.И. Гладуш, к.м.н., генеральный директор, Т.П. Иванова, Е.И. Усова, О.Ф. Зарудняя, В.Т. Леуш, А.Ю. Денисенко Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев

Дерматологические проявления ВИЧ-инфекции. Контагиозный моллюск

В.Н. Иванищев Киевский городской центр по борьбе со СПИДом

Методичні рекомендації для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну
які бажають позбутися
Определяющая роль патогистологического исследования при Т-клеточной лимфоме

Л.Д. Калюжная, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Л.В. Гречанская, к.м.н.кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,А.В. Дмитриеваначмед Киевской городской клинической кожно-венерологической больницы

Клиническое наблюдение за ребенком с муковисцидозом и бронхиальной астмой

В.А. Клименко, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики педиатрии № 2 Харьковский национальный медицинский университет, Е.В. Пасечник, зав. пульмонологическим отделением, Л.М. Адарюкова, зав. Харьковского областного детского аллергоцентра КУОЗ Областная детская клиническая больница № 1

Практичний досвід лікування рідкісного захворювання – синдрому Вегенера

С.М. Ревко, І.В. Мохонько, обласний пульмонолог, Н.В. Рожило відділення пульмонології Чернігівська обласна лікарня

Імунні феномени і ВІЛ-інфекція

Б.А. Гунько кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Клініко-морфологічні особливості вродженої цитомегаловірусної інфекції

І.І. Незгода, д.м.н., професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб,А.О. Гаврилюк, к.м.н., доцент, зав. кафедри патологічної анатомії та судової медицини з основами правознавства,О.С. Онофрійчук, к.м.н. кафедра дитячих інфекційних хвороб,О.Г. Урван, кафедра патологічної анатомії та судової медицини з основами правознавства,В.В. Щур, кафедра дитячих інфекційних хворобВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Эритрокератодермия прогрессирующая симметричная

Л.Д. Калюжная, д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Диференційна діагностика гострого шигельозу та виразкового коліту

І.А. Анастасій, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хворобНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця, Д.М. Дударінфекційне відділення Київська міська клінічна лікарня № 9

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология