Раздел: Взгляд специалиста

Статьи: 1 – 10 из 209
Сортировать по:
Можливі шляхи корекції порушень при неспецифічних вульвовагінітах

К.О. Бардова, к.м.н., доцент кафедра дерматовенерології, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Можливості ранньої діагностики артропатичного псоріазу

І.О. Олійник1, д.м.н., К.Є. Іщейкін2, О.А. Гаврилюк1. 1ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків, 2ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Подходы к диагностике лангергансоклеточного гистиоцитоза

Л.В. Гречанская, к.м.н. кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Пути повышения эффективности терапии аллергодерматозов с позиции доказательной медицины

В.И. Аверина, дерматовенеролог Клиническая больница «Феофания», Клиника семейной медицины «Здравица», член Научного Комитета AMWC (Монако), AMEC (Париж)

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів – ефективна та безпечна альтернатива в терапії бронхіальної астми

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 2, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Туберкульоз у медичних працівників – актуальна професійно зумовлена патологія

С.В. Зайков, д м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.П. Литвинюк, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Застосування комбінованого препарату Полідекса з фенілефрином для місцевого лікування хворих на риносинуїти

Б.Н. Біль, к.м.н., доцент, керівник Київського міського центру ендоскопічної риноларингології, кафедра оториноларингології. Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний отоларинголог Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, заслужений лікар України, А.М. Назаренко, А.С. Кушнір, М.О. Овсієнко

Зміни імунологічних показників при активному туберкульозі легень та можливість їх корекції

О.В. Пликанчук, к.м.н. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Алергічні захворювання шкіри у спортсменів

С.В. Зайков, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.В. Катілов, к.м.н., доцент, Л.В. Міхей, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Компенсація бронхообструктивного синдрому – важливий аспект комплексної терапії бронхолегеневої патології

О.С. Толох, зав. діагностично-пульмонологічного відділення, Н.Д. Рудницька, к.м.н., доцент, У.Б. Чуловська, к.м.н., доцент, Х.І. Вольницька, КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Книги

сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология